V průběhu Cesty ke světlu budeme postupně stoupat jednotlivými energetickými centry. V každém modulu mimo vodu se zastavíme u jedné ze sedmi hlavních čaker. Podíváme se na ni z různých úhlů pohledu a budeme se snažit s ní navázat zdravý vztah. Pomůžeme si fyzickými, energetickými, dechovými i meditačními cvičeními, prožitek a vnímání čakry vždy posílí vůně, barva, zvuk i hudba nebo energie kamenů. Teoretické informace podpoří i propojení orgánů dané čakry informacemi z pohledu Západní i Východní medicíny a z duchovního nadhledu – nerovnováha energie, emocí i odklonění se na duchovní rovině.

Krom sedmi hlavních čaker nás čeká sblížení i s čakrami vedlejšími a čakrami doplňkovými – s akupunkturními body ležícími na meridiánech.

V modulech 10 – 12 se k čakrám budeme vracet a propojovat je na různých úrovních. Budeme vnímat, jak spolu navzájem komunikují a propojovat získané informace a prožitky. Čakry nejvíce v nerovnováze opravíme v příslušné vrstvě aurického pole a integrujeme je do celého systému. Pracovat budeme i na vertikálním kanále u základny čaker pomocí kranio-sakrálních technik.

 
Použit obrázek firmy Oreade Music, z CD Aeoliah –The Seven Chakras
 
Na obrázku vidíte zobrazení čaker, kdy energie postupuje od shora směrem dolů – v proudu uskutečnění. My budeme pracovat v opačném směru – v proudu osvobození – postupně od 1. čakry vzhůru. Naši cestu můžete sledovat po kliknutí na příslušnou čakru
 
© 2006 Darja Havelková   Webdesign | GraphicWork