Máte-li nejrůznější zdravotní potíže, jdete k lékaři, který analyzuje symptomy a možná je dokáže i odstranit. Často to však nebývá natrvalo a potíže se vracejí, nebo se objeví v jiné podobě. K trvalejšímu vyřešení problémů je nezbytné dostat se k jejich kořenům. Čím hlouběji porozumíme tomu, že se psychika a způsob života člověka odráží v jeho těle, tím ucelenější obraz problému můžeme najít, a tím lépe objevit nové možnosti léčení- uzdravování. Průvodci léčením Vám mohou pomoci nejrůznějšími metodami práce s tělem a jeho energií najít tělesnou, psychickou a duševní rovnováhu a tím probudit to, co je v člověku zdravé a životaschopné. Porozumění sobě samému ve spojení s harmonizací energetického pole je cestou ke zdraví - rovnováze.

Základní přístup k léčení:
  1. Každá lidská bytost je psychosomatické propojení těla, ducha a duše
  2. Každý tělesný projev a každá nemoc má svůj původ v energetickém poli, které se vytváří z našich myšlenek, emocí, domněnek a postojů.
  3. Ošetření se vztahuje vždy na celou lidskou bytost a životní situaci, ve které se nachází.
  4. Léčení (healing) je umění aktivovat vnitřní síly sebeléčení v každém člověku.
 
© 2006 Darja Havelková   Webdesign | GraphicWork